Home » Aktualności » Likwidacja Filii Biura Zarządu w Krakowie ul. Życzkowskiego

Likwidacja Filii Biura Zarządu w Krakowie ul. Życzkowskiego

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 31.03.2023 r. Filia Biura Zarządu w Krakowie, ul. Życzkowskiego 20 zostaje zamknięta.

Korespondencję prosimy kierować na adres Biura Zarządu:

OMPBiU Nr 06-005 OPZZ
„Konfederacja Pracy”
ul. Józefińska 18
30-529 Kraków