Home » Komisja Socjalna

Komisja Socjalna

Działalność socjalna dla członków Konfederacji Pracy

Konfederacja Pracy również wewnątrz organizacji prowadzi działalność socjalną. Udzielamy naszym Członkom bezzwrotnej pomocy finansowej oraz rzeczowej. Dajemy wsparcie finansowe w indywidualnych sprawach pracowniczych w Sądach Pracy. Pracownicy, którym urodzi się dziecko otrzymują jednorazowo „becikowe” w wysokości 500 zł na każde dziecko.