Home » PEKAO LEASING Sp. z o.o.

PEKAO LEASING Sp. z o.o.

Działalność Konfederacji Pracy w Komisji Socjalnej w PEKAO LEASING Sp. z o.o.  

Trzech przedstawicieli Konfederacji Pracy spotyka się na posiedzeniach Komisji Socjalnej z przedstawicielem Pracodawcy oraz Sekretarzem i rozpatrują złożone wnioski (w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał).

Z ramienia Konfederacji Pracy w Komisji Socjalnej uczestniczą i reprezentują najlepiej pojęty interes pracowniczy koleżanki: Monika Kielak, Katarzyna Malmur, Monika Hass, Bożena Ryłka.

Tematy związane z pomocą socjalną można konsultować i zgłaszać Członkom Komisji, wymienionym wyżej. Powinniśmy pamiętać, iż fundusz tworzony jest dla pracowników, a idea jego funkcjonowania, związana jest ze wsparciem pracowników i ich rodzin w różnych przewidzianych w Regulaminie ZFŚS sytuacjach życiowych.