Home » Komisja Socjalna » Bank PEKAO SA

Bank PEKAO SA

Działalność Konfederacji Pracy w Komisji Socjalnej w Banku PEKAO SA jest prężna i skuteczna.

Przedstawiciele strony związkowej w składzie – po dwóch przedstawicieli z każdej, działającej w Banku organizacji związkowej, każdego miesiąca spotykają się na posiedzeniach Komisji Socjalnej i w czasie dwóch, trzech dni rozpatrują wnioski złożone zarówno przez pracowników jak i emerytów bankowych. Wnioski te dotyczą, zapomóg, pożyczek remontowych, jak również tzw.dużych pożyczek mieszkaniowych.

Z ramienia Konfederacji Pracy w Komisji Socjalnej uczestniczą i reprezentują najlepiej pojęty interes pracowniczy koleżanki : Monika Moczyńska, Mirosław Tarnowski, Małgorzata Karaczonji oraz Artur Świąder.

Tematy związane z pomocą socjalną można konsultować i zgłaszać Członkom Komisji, wymienionym wyżej. Powinniśmy pamiętać, iż fundusz tworzony jest dla pracowników, a idea jego funkcjonowania, związana jest ze wsparciem pracowników i ich rodzin w różnych przewidzianych w Regulaminie ZFŚS sytuacjach życiowych.