Home » Władze

Władze

Członkowie Zarządu – pracownicy Banku Pekao SA:

 1. Izabella Bilińska-Trzopek – Przewodnicząca Zarządu
 2. Elżbieta Hanaka – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 3. Anna Gaweł – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 4. Monika Kozłowska-Inczerzewska – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 5. Dorota Curzydło-Polak
 6. Grażyna Kupis
 7. Wioletta Balicka
 8. Leszek Drabczyk
 9. Marek Szewczyk
 10. Jolanta Mitas
 11. Urszula Pawliszak
 12. Rafał Pirański
 13. Marek Węgrzyn

Członkowie Zarządu – pracownicy Alior Banku :

 1. Nałódka Dariusz – Wiceprzewodniczący Zarządu
 2. Kwiecień Jerzy – Wiceprzewodniczący Zarządu
 3. Kusz Lubomir – Wiceprzewodniczący Zarządu
 4. Andrzej Lukaj
 5. Wojciech Szwechowicz

Członek Zarządu niezatrudniony w żadnym z Banków:

 1. Monika Miniur – Skarbnik, pracownik Biura Zarządu OMPBiU