Home » Władze

Władze

Członkowie Zarządu – pracownicy Banku Pekao SA:

 1. Izabella Bilińska-Trzopek – Przewodnicząca Zarządu
 2. Elżbieta Hanaka – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 3. Anna Gaweł – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 4. Grażyna Kupis – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 5. Dorota Curzydło-Polak
 6. Wioletta Balicka
 7. Leszek Drabczyk
 8. Marek Szewczyk
 9. Jolanta Mitas
 10. Urszula Pawliszak
 11. Rafał Pirański
 12. Iwona Szczepańska-Rożen

Członkowie Zarządu – pracownicy Alior Banku :

 1. Nałódka Dariusz – Wiceprzewodniczący Zarządu
 2. Kwiecień Jerzy – Wiceprzewodniczący Zarządu
 3. Andrzej Lukaj
 4. Małgorzata Moszkowska
 5. Lidia Hałyno-Bielska

Członek Zarządu – pracownik PKO Banku Polskiego:

 1. Małgorzata Dudek

Członek Zarządu – pracownik OMPBiU:

 1. Monika Miniur – Skarbnik