Home » Władze

Władze

Członkowie Zarządu – pracownicy Banku Pekao SA:

 1. Izabella Bilińska-Trzopek – Przewodnicząca Zarządu
 2. Elżbieta Hanaka – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 3. Anna Gaweł – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 4. Grażyna Kupis – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 5. Dorota Curzydło-Polak
 6. Wioletta Balicka
 7. Leszek Drabczyk
 8. Marek Szewczyk
 9. Jolanta Mitas
 10. Urszula Pawliszak
 11. Rafał Pirański
 12. Iwona Szczepańska-Rożen

Członkowie Zarządu – pracownicy Alior Banku :

 1. Nałódka Dariusz – Wiceprzewodniczący Zarządu
 2. Kwiecień Jerzy – Wiceprzewodniczący Zarządu
 3. Kusz Lubomir – Wiceprzewodniczący Zarządu
 4. Andrzej Lukaj
 5. Wojciech Szwechowicz
 6. Małgorzata Moszkowska

Członek Zarządu – pracownik PKO Banku Polskiego:

 1. Małgorzata Dudek

Członek Zarządu – pracownik OMPBiU:

 1. Monika Miniur – Skarbnik