Home » Biuletyny » Bank PEKAO SA

Bank PEKAO SA

Szanowi Państwo,

ponieważ Biuletyny zawierają informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, każdy pracownik Banku Pekao SA może nas poprosić o ich przesłanie indywidualnie, natomiast mający dostęp do intranetu Pekao mogą je odnaleźć w zakładce naszej Organizacji (Strefa Pracownika – Organizacje Związkowe).

Biuletyny z lat poprzednich można zobaczyć pod linkiem :

ROK 2016

Biuletyn Styczeń:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Stycze%C5%84%202016%20(4).pdf

Biuletyn Luty:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Luty%202016%20roku%20(3).pdf

Biuletyn Marzec:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Marzec%202016.pdf

Biuletyn Kwiecień:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Kwiecie%C5%84%202016.pdf

Biuletyn Czerwiec:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20Sa%20-%20Czerwiec%202016.pdf

Biuletyn Lipiec:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20Sa%20-%20Lipiec%202016.pdf

Biuletyn Sierpień:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Sierpie%C5%84%202016%20%20(2).pdf

Biuletyn Wrzesień:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Wrzesie%C5%84%202016%20(2).pdf

 

ROK 2015

Biuletyn Styczeń:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Stycze%C5%84%202015.pdf

Biuletyn Luty:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Luty%202015.pdf

Biuletyn Marzec:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Marzec%202015.pdf

Biuletyn Kwiecień:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Kwiecie%C5%84%202015.pdf

Biuletyn Maj:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Maj%202015.pdf

Biuletyn Czerwiec:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fhrportal2%2fOrganizacje%5fpracownicze%2fZwiazki%5fzawodowe%2fDocuments%2fKonfederacja%20Pracy%2fKonfederacji&FolderCTID=&View=%7bDF7105DA%2dE82B%2d4E9E%2d95E2%2dD59C21115BED%7d

Biuletyn Lipiec:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Lipiec%202015.pdf 

Biuletyn Sierpień:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Sierpie%C5%84%202015.pdf 

Biuletyn Wrzesień:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Wrzesie%C5%84%202015.pdf

Biuletyn Październik:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Pa%C5%BAdziernik%202015.pdf

Biuletyn Listopad:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Listopad%202015.pdf

Biuletyn Grudzień:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Grudzie%C5%84%202015.pdf

ROK 2014

Biuletyn Styczeń:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Konfederaci%20-%20Stycze%C5%84%202014.pdf

Biuletyn Luty:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Konfederaci%20-%20Luty%202014.pdf

Biuletyn Marzec:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Konfederaci%20-%20Marzec%202014%20.pdf

Biuletyn Kwiecień:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Konfederaci%20-%20Kwiecie%C5%84%202014.pdf

Biuletyn Maj:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Konfederaci%20-%20%20Maj%202014.pdf

Biuletyn Czerwiec:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Konfederaci%20-%20%20Czerwiec%202014%20.pdf

Biuletyn Lipiec:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Konfederaci%20-%20%20Lipiec%202014.pdf

Biuletyn Sierpień:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Konfederaci%20-%20%20Sierpie%C5%84%202014.pdf

Biuletyn Wrzesień:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Konfederaci%20-%20Wrzesie%C5%84%202014.pdf

Biuletyn Październik:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Konfederaci%20-%20%20Pa%C5%BAdziernik%202014%20(3).pdf

Biuletyn Listopad:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Konfederaci-%20Listopad%202014.pdf

Biuletyn Grudzień:

http://hrssc/hrportal2/Organizacje_pracownicze/Zwiazki_zawodowe/Documents/Konfederacja%20Pracy/Konfederacji/Biuletyn%20Bank%20Pekao%20SA%20-%20Grudzie%C5%84%202014.pdf