Home » Aktualności (Page 3)

Category Archives: Aktualności

Opieka Medyczna

Drodzy Konfederaci,

z przyczyn od nas niezależnych, zostały wstrzymane świadczenia medyczne z TU Zdrowie. Bardzo nam przykro, że w ostatnim czasie musimy zmagać się z perturbacjami związanymi z ciągłymi zmianami, ale z drugiej strony, nie mamy na to żadnego wpływu. Czasem firmy świadczące usługi po prostu nie wywiązują się z zawartych umów. W tym kontrakcie wysokość wykorzystanych świadczeń przekroczyła budżet o kilkadziesiąt tysięcy złotych, w związku z powyższym zawieszono wszystkie świadczenia. W tym momencie Zarząd Krajowy jest w trakcie negocjacji z inną firmą i w najbliższym tygodniu powinniśmy poznać więcej szczegółów dotyczących nowego operatora świadczeń medycznych.

 

Pozdrawiamy,

Konfederacja Pracy

Oferta Relax-Tour dla członków OPZZ

Oferta Albatros OPZZ

Spokojnych Świąt

Życzenia świąteczne dla Członków KP

Zwolnienia grupowe w Banku Pekao SA

Zwolnienia grupowe dotkną 1200 osób – z nimi zostaną definitywnie rozwiązane umowy o pracę.  Pracownikom w liczbie 1350 osób – Bank będzie chciał zmienić warunki zatrudnienia.

Skierowaliśmy już pismo do Pracodawcy z prośbą o przekazanie szczegółowych danych, tak abyśmy mogli merytorycznie pracować, negocjując warunki Porozumienia.

Jesteśmy doświadczeni i przygotowani do tak trudnych rozmów – to dla Konfederacji Pracy 11 zwolnienia grupowe.

Nie pozostaje nic innego jak brać się do pracy.

Cały proces negocjacji kończy się 11 marca. Od 12 marca oficjalnie rozpocznie się proces zwolnień grupowych.

Pracodawca przewidział trzy tury dwudniowych spotkań. To naprawdę mało czasu.

Trzymajcie kciuki bo po wczorajszym spotkaniu wiemy, że lekko nie będzie… Wzmacniajcie naszą Organizację bo im większa, tym silniejsza i mająca więcej możliwości.

 

O nas – Konfederacja Pracy

Szanowni Państwo,

Obecny trudny okres wydaje się najbardziej odpowiednim do podjęcia decyzji o przystąpieniu do organizacji związkowej. To czas, w którym macie Państwo pełną świadomość jak ważną w pracy jest rola Związków Zawodowych. Silny partner związkowy w rozmowach z pracodawcą może stać się gwarantem zabezpieczenia interesów pracowniczych.

Konfederacja Pracy jest otwarta i gotowa na przyjęcie w szeregi pracowników, którzy zechcą wspierać i być wspieranymi. Jesteśmy młodą, prężną i reprezentatywną organizacją.

Jako organizacja:

 • Służymy bieżącą pomocą i wsparciem dla pracowników, odpowiadamy na pytania, służymy konsultacjami prawnymi (zatrudniony prawnik przez związek, pracownik Biura Zarządu oraz 3 etatowych pracowników);
 • Stajemy w obronie pracowników w sprawach indywidualnych, każdy Członek otrzymuje pomoc;
 • Posiadamy własny pakiet socjalny (bezzwrotną pomoc finansową w tym becikowe 500 zł);
 • Posiadamy opiekę medyczną dla Członków związku oraz ich bliskich, na preferencyjnych warunkach (korzystniejszych niż te oferowane w Banku, np. jeden z trzech pakietów – pakiet komfort 28,50 zł – 25 specjalistów);
 • Oferujemy karty rabatowe ze zniżkami na stacjach LOTOS na Paliwa/LPG, Myjnie, Cafe Punkt, oleje i płyny do spryskiwaczy (negocjujemy aktualnie zniżki na stacje CIRCLE K – w tym na LPG);
 • Uczestniczymy w spotkaniach z przedstawicielami Banku, co daje nam możliwość negocjowania wszystkich najważniejszych regulacji w firmie;
 • Naszym sukcesem jest wynegocjowane porozumień w których odszkodowania zostały ocenione przez portal Bankier.pl za jedne z najwyższych na rynku;
 • Pracodawca jest zobowiązany do informowania nas o wszelkich zmianach dotyczących zbiorowego prawa i indywidualnych spraw pracowniczych (naszych członków). Pozwala to na zbudowanie odpowiedniej strategii i przygotowania się do merytorycznej dyskusji i skutecznej obrony praw pracowniczych;
 • Pilnujemy aby prawa pracowników nie były łamane;
 • Na każde zaproszenie nas do Oddziału/Centrali, jesteśmy gotowi przyjechać. Organizujemy spotkania z naszymi Członkami poza Firmą, co gwarantuje dyskrecję i miłą koleżeńską atmosferę, która sprzyja czasem  bardzo trudnym rozmowom;
 • Wydajemy comiesięczny biuletyn z opisami bieżących działań, poradami i informacjami prawnymi;
 • Posiadamy własną stronę internetową i zewnętrzne maile, które pozwalają się z nami bezpiecznie kontaktować;
 • Wszystkie nasze telefony komórkowe oraz sprzęt biurowy stanowią własność związku tym samym jesteśmy niezależni od pracodawcy i zapewniamy bezpieczeństwo (w razie potrzeby – anonimowość) w komunikacji naszym członkom;

W tym skrócie opisujemy niewielki wycinek naszej pracy.

Chcąc być skuteczniejszymi wzmacniamy nasze szeregi, jest to możliwe jednie z udziałem Pracowników.

Dlatego jeśli chcesz dać nam wsparcie, zapraszamy wstąp w nasze szeregi.

Jeżeli masz pytania, wątpliwości, sugestie – dzwoń, pisz jesteśmy do dyspozycji.

Konfederacja Pracy

Biuro Zarządu OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy”

Józefińska 18, 30-529, Kraków

Tel.  12 295-93-73

12 295-92-81

12 295-93-28

Fax. 12 295-92-37

 

Filia Biura Zarządu OMPBiU Nr 06-005  OPZZ „Konfederacja Pracy” w Katowicach

Chorzowska 1, 40-121  Katowice,  pok.116

tel./fax 32 358-61-71

 

Przewodnicząca Zarządu:

Izabella Bilińska-Trzopek

Tel. 603 135 580

Izabella.bilinska-trzopek@pekao.com.pl

 

Członek Zarządu:

Monika Miniur

Tel. 603-135-590

monika.miniur@gmail.com

 

Członek Zarządu:                                                  

Lubomir Kusz

Tel. 666-865-560

Lubomir.Kusz@alior.pl

 

Członek Zarządu:                                                  

Grażyna Kupis

Tel. 606-876-550

Grazyna.Kupis@pekao.com.pl

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt Pekao

POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE A WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE

Porozumienie Stron to umowa między stronami Pracownikiem i Pracodawcą i zauważyć należy, że Porozumienie Stron może dotyczyć nie tylko rozwiązania umowy o pracę (każdej umowy), lecz dotyczyć może również zmiany warunków pracy i płacy.

Z inicjatywą zawarcia Porozumienia zmieniającego warunki pracy lub płacy może wystąpić każda ze stron tj. zarówno pracodawca, jak i pracownik. W Porozumieniu zmieniającym należy ustalić nowe warunki pracy i płacy oraz datę ich wejścia w życie (od jakiej daty pracownik miałby być zatrudniony na nowych warunkach).

W drodze Porozumienia stron, można także zmienić rodzaj umowy o pracę, np. zmieniając umowę o pracę na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony.

Według art. 29 § KP każda zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

Ustalając w Porozumieniu Zmieniającym nowe warunki pracy lub płacy, można ustalić dowolną datę ich obowiązywania, nie koniecznie datę podpisania Porozumienia lub datę pokrywającą się z datą ustawowego wypowiedzenia.

Zawarcie Porozumienia Stron nie podlega konsultacji związkowej! Jeżeli propozycja zmian nie odpowiada którejś ze stron, odmowa podpisania takiego Porozumienia nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji zarówno dla Pracownika jak też dla Pracodawcy.

Należy jednak być przygotowanym na to, że Pracodawca zechce dokonać zmian w Umowie

w drodze Wypowiedzenia Zmieniającego. Tu sytuacja wygląda z goła inaczej. Tu Pracodawca ma obowiązek konsultowania takiego zamiaru z Organizacją reprezentującą danego pracownika.

Zwracamy uwagę przy tym, że pracownikowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy. Wypowiedzenia zmieniającego może dokonać tylko pracodawca.

Zanim pracodawca doręczy zrzeszonemu w związku pracownikowi takie wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy, ma on kodeksowy obowiązek przeprowadzić uprzednią konsultację zamiaru wypowiedzenia zmieniającego umowę o pracę
z reprezentującą, pracownika zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową. Doręczenie zrzeszonemu pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego bez przeprowadzenia uprzedniej konsultacji związkowej jest prawnie bezskuteczne.

Pracodawca w konsultacji kierowanej do związku, dotyczącej zamiaru dokonania zmian warunków pracy lub płacy, musi podać wszystkie przyczyny zamierzonego wypowiedzenia, które ma obowiązek sformułować w sposób konkretny i rzeczywisty.

Przyczyny te powinny pokrywać się z przyczynami, które później pracodawca wskazuje
w piśmie wypowiadającym dotychczasowe warunki płacy lub pracy. Organizacja związkowa ocenia wskazane przez pracodawcę przyczyny pod kątem zasadności wypowiedzenia i bada, czy są one sformułowane w sposób konkretny i czy są prawdziwe.

Związek zajmuje stanowisko w każdej takiej sprawie w ciągu 5 dni od daty otrzymania pisma pracodawcy. Stanowisko zajęte przez Związek ma dla pracodawcy charakter opinii.

I to ważne – decyzja zawsze zależy od WAS

Wypowiedzenie zmieniające powinno mieć formę pisemną i oprócz wskazania tych elementów umowy, które mają ulec zmianie, powinno zawierać także propozycje nowych warunków. Nowe warunki powinny być na tyle skonkretyzowane, aby pracownik mógł ocenić swoją przyszłą sytuację i świadomie podjąć decyzję o ich przyjęciu albo odrzuceniu.

Pracownik może przyjąć proponowane warunki lub odmówić przyjęcia zmian jakie po obowiązującym go okresie wypowiedzenia miałyby go dotyczyć.

Jeżeli pracownik zgadza się na propozycje pracodawcy, nie ma z reguły większych problemów, gdyż po upływie ustawowego okresu wypowiedzenia dotychczasowe zapisy umowy zostają zastąpione nowymi.

Pracownik może jednak odrzucić ofertę pracodawcy. Konsekwencją tego będzie rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

Pracownik w wypadku odmowy ma obowiązek złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Na złożenie tego oświadczenia pracownik ma czas do połowy okresu wypowiedzenia, które go obowiązuje. Jeżeli do tego czasu nie złoży stosownego oświadczenia, uważa się, że wyraził on zgodę na oferowane warunki, przy czym pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć skuteczną odmowę.

I tak oto pokrótce przybliżyliśmy kwestię związaną z Porozumieniami oraz Wypowiedzeniami dotychczasowych warunków pracy lub płacy.

 Pamiętajcie zawsze wybór należy do Was, jednak związek zawodowy ma obowiązek informować Was o wszystkich aspektach oraz konsekwencjach, którymi podjęcie danej decyzji może skutkować.

Jesteśmy przekonani, że ta krótka informacja pozwoli Wam podejmować najlepsze dla Siebie decyzje. Oczywiście zawsze możecie skontaktować się z nami, po to by rozwiać wątpliwości i upewnić się, że podjęta decyzja jest właściwa.

Projekt „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja”

Drodzy Konfederaci i Pracownicy,

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. realizuje Projekt „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja”. Wsparcie skierowane jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenu Województwa Dolnośląskiego.

 • Osoba zwolniona przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, która pozostaje bez zatrudnienia i utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.
 • Osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy/stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
 • Osoba zagrożona zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników

FORMY WSPARCIA:

 1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia)
 2. Wsparcie w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej • maksymalna kwota dotacji inwestycyjnej:

24 000,00 zł

 • maksymalna kwota dotacji pomostowej:

1 200,00 zł/m-c

 • wymagany wkład własny finansowy – 10% udzielonej dotacji • ograniczenia dotyczące grupy docelowej – o wsparcie może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: – jest osobą z niepełnosprawnością, – jest osobą powyżej 50. roku życia, – jest kobietą, – jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, – jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 1. Szkolenia zawodowe • tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy • dofinansowanie obejmuje koszt szkoleń lub kursów zawodowych, koszt egzaminów, badań lekarskich lub psychologicznych • osobom uczestniczącym w przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.
 1. Studia podyplomowe • możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. • studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie • wymagany wkład własny – w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.
 2. Staże zawodowe • minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy • osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę • istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP, itp.) – średnio w kwocie 3 tys. zł brutto/ uczestnika • istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.
 1. Poradnictwo psychologiczne – ma na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy
 1. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej • wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania

 

Poniżej przesyłamy dane kontaktowe w celu zapisu do w/w działań:

 

Czesława Pieklik

Koordynator Projektów Europejskich

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław

Siedziba Spółki: ul. Aleja Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

tel. +48 71 736 63 10; mobile: +48 608 367 300

e-mail: czeslawa.pieklik@dawg.pl

www.dawg.pl

W dniach 13-15 marca 2019 roku odbyło się VI Ogólne Zebranie Delegatów OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy”.

Mieliśmy okazję dyskutować z Delegatami z całej Polski o sytuacjach w Firmach, o nadchodzących zmianach i o złych praktykach, które zawitały do naszego Banku.

Spotkanie otwarła Przewodnicząca Zarządu Izabella Bilińska-Trzopek. Swoją obecnością zaszczycił nas Przewodniczący Zarządu Krajowego – Michał Lewandowski.

 53844223_809195589474010_2549048710625492992_n

Przewodnicząca przedstawiła w dużym skrócie sprawozdanie z działalności Organizacji za lata 2014-2018. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie za lata 2014-2018. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium.

Przewodnicząca Izabella Bilińska-Trzopek podziękowała długoletnim członkom Zarządu, którzy budowali naszą Organizację, byli jej filarem i bardzo ciężko było przyjąć nam to, że Maria Jakubiak i Irena Pietrzkiewicz z racji na dojrzały wiek nie są już pracownikami Banku Pekao SA.

 

53467248_384460512372500_962646413215268864_n  54411855_631997593893199_8207331913065562112_n

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie przeszliśmy do części wyborczej.

Przewodniczącą Zarządu została Izabella Bilińska-Trzopek.

Członkami Zarządu jak niżej:

 1. Elżbieta Hanaka – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 2. Anna Gaweł – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 3. Monika Kozłowska-Inczerzewska – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 4. Monika Miniur – Skarbnik
 5. Wioletta Balicka – Członek Zarządu
 6. Dorota Curzydło-Polak – Członek Zarządu 
 7. Leszek Drabczyk – Członek Zarządu
 8. Grażyna Kupis – Członek Zarządu
 9. Jolanta Mitas – Członek Zarządu
 10. Urszula Pawliszak – Członek Zarządu
 11. Rafał Pirański – Członek Zarządu
 12. Marek Szewczyk – Członek Zarządu
 13. Marek Węgrzyn – Członek Zarządu
 14. Nałódka Dariusz – Wiceprzewodniczący Zarządu
 15. Kwiecień Jerzy – Wiceprzewodniczący Zarządu
 16. Kusz Lubomir – Wiceprzewodniczący Zarządu
 17. Andrzej Lukaj – Członek Zarządu
 18. Wojciech Szwechowicz – Członek Zarządu

To pracownicy, którzy są zaangażowani w pracę związkową, działacze z dużym doświadczeniem i wiedzą związkową. Osoby wybrane do Zarządu związku obdarzone są dużą empatią co zdecydowanie potrzebne jest w pracy na rzecz innych ludzi.

Gratulujemy i życzymy sukcesów.

54255190_368106724042236_617214988305563648_n

 

Aktualny kontakt do Biura Zarządu OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy,Filii w Katowicach i Krakowie

Dane adresowe związku:

Biuro Zarządu OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy

ul. Józefińska 18, 30-529, Kraków

Tel.  12 295-93-73

12 295-92-81

12 295-93-28

Fax. 12 295-92-37

 

Przewodnicząca Zarządu:

Izabella Bilińska-Trzopek

Tel. 603 135 580

Izabella.bilinska-trzopek@pekao.com.pl

 

Członek Zarządu-Skarbnik:                                                                            

Monika Miniur                                                                                  

Tel. 603-135-590

monika.miniur@gmail.com

 

Filia Biura Zarządu OMPBiU Nr 06-005  OPZZ „Konfederacja Pracy” w Katowicach

ul. Chorzowska 1, 40-121  Katowice,  pok.116

tel./fax 32 269-84-04

 

Członek Zarządu:                                                    

Grażyna Kupis                                                         

Tel. 606-876-550

Grazyna.Kupis@pekao.com.pl

 

Filia Biura Zarządu OMPBiU Nr 06-005  OPZZ „Konfederacja Pracy” w Krakowie

ul. Prof. M. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, pok.3.09

 

Wiceprzewodniczący Zarządu:           

Lubomir Kusz

Tel. 666-865-560

Lubomir.Kusz@alior.pl