Home » Aktualności » Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Banku Pekao SA

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Banku Pekao SA

W dniu 19.10.2022 roku odbyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Banku Pekao SA.

Kandydatem rekomendowanym do pełnienia tej funkcji z ramienia naszej Organizacji był Rafał Pirański – Członek Zarządu OMPBiU, który przez 15 ostatnich lat pełnił funkcję SIP-a w Oddziale w Inowrocławiu, posiadający 12-to letnie doświadczenie w Komisji BHP działającej w Banku.

W wyniku wyborów Rafał Pirański został Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w Banku Pekao SA!

Rafał, serdecznie gratulujemy!!!