OPIEKA MEDYCZNA PZU

Wiele osób  pyta nas o dodatkowe ubezpieczenia medyczne,  dlatego też informujemy, że dla  członków naszej organizacji i ich bliskich  mamy bardzo atrakcyjną ofertę opieki  medycznej  z  PZU. Możecie skorzystać z  ubezpieczenia dla  siebie  lub  dla 1 osoby w rodzinie do 65 roku życia. W ofercie jest kilka wariantów min. bogaty – Pakiet Komfort, który zawiera dostęp do 25 specjalistów a  kosztuje u nas 28,50 PLN oraz dwa inne pakiety zróżnicowane cenowo.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszą koleżanką Moniką  Miniur , która pomoże w załatwieniu formalności. Kontakt poniżej  :)                  

Monika Miniur
Tel. 603-135-590            
monika.miniur@gmail.com       

Manifestacja 22 września w Warszawie o lepsze warunki pracy pod sztandarem „POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC”.

Manifestacja rozpoczęła się na placu Trzech Krzyży w Warszawie.

Z podestu wybrzmiewały płomienne przemówienia związkowców, którzy głośno mówili, że pracownicy mają dość dyskryminacji znaczenia związków zawodowych, niskich płac, łamania praw pracowniczych i wielu innych.

Po tych wydarzeniach manifestacja ruszyła. Byli tam przedstawiciele wszystkich branż zrzeszonych w OPZZ:

Górnictwo i Energetyka; Transport; Przemysł; Oświata i Nauka; Usługi Publiczne; Budownictwo i Przemysł Drzewny; Handel, Usługi, Kultura i Sztuka.

Nie zabrakło również przedstawicieli naszej Organizacji ?


manifa
Elżbieta Hanaka i Monika Miniur (od lewej) dumnie nas reprezentowały

Manifestacja – 22 września 2018 r.

Szanowni Państwo,

Prezydium OPZZ na swoim posiedzeniu w dniu 29 sierpnia br., po wcześniejszych konsultacjach z organizacjami członkowskimi i reprezentantami struktur OPZZ, podjęło decyzję o zorganizowaniu ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w dniu 22 września 2018 r. o godz. 12.00. Zwracamy się do Państwa o pełną mobilizację.

Domagamy się między innymi:

 • wyższych płac;
 • sprawnego funkcjonowania dialogu społecznego na wszystkich poziomach;
 • dobrych miejsc pracy bez umów śmieciowych;
 • przestrzegania praw pracowniczych i związkowych;
 • emerytury ze względu na lata pracy oraz likwidacji stopniowego wygasania emerytur pomostowych.

Zbieramy się na pl. Trzech Krzyży w Warszawie. Start o godz. 12:00. Manifestacja przejdzie al. Ujazdowskimi pod siedzibę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przewidujemy zakończenie manifestacji ok. godz. 15:00.

Zwracamy się do Państwa o organizowanie jak najliczniejszych grup uczestników. To bardzo ważne dla OPZZ i dla całego społeczeństwa. Bądźmy razem! W jedności siła!

ulotka3

 

Piotr Ostrowski wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Miło nam poinformować, że w trakcie ostatniej Rady OPZZ na funkcję Wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wybrany został nasz kolega, Sekretarz Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy, Piotr Ostrowski.
Gratulujemy Piotr, to dobry wybór dla OPZZ.

Jak się zapisać do Konfederacji Pracy…krótka instrukcja

Szanowni Pracownicy,

W ostatnim czasie pojawiły się pytania (techniczne) odnośnie zapisania się do ZZ Konfederacja Pracy, oraz prośba o instrukcję jak się zapisać.

Opisujemy to w kilku krokach:

 1. Wystarczy wypełnić Deklarację Członkowską i przesłać na adres:  Biuro Zarządu OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy” ul. Józefińska 18, 30-529 Kraków
 2. Jeżeli chcesz aby składka członkowska 15 zł, była potrącana z pensji, należy również wypełnić Upoważnienie do opłacania składek, i przesłać razem z deklaracją.
 3. Jeżeli nie chcesz aby pracodawca wiedział, że jesteś zapisana/zapisany do Konfederacji Pracy, to można regulować składki samemu (nr rachunku jest w upoważnieniu do opłacania składek) w tytule wystarczy podać imię i nazwisko.

Jesteśmy jedynym związkiem zawodowym, który posiada możliwość ubezpieczenia medycznego PZU. Dla Konfederatów i jednego członka rodziny do 65 roku życia. Szczegóły przesyłamy, na prośbę pracownika.

Poniżej informacja co daje członkostwo w Konfederacji Pracy:

Jako organizacja:

o          Zapewniamy bieżącą pomoc, odpowiadamy na pytania, służymy konsultacjami w tym prawnymi.

o          Stajemy w obronie Członków związku, w sprawach indywidualnych, każdy zrzeszony otrzymuje wsparcie i pomoc.

o          Zapewniamy pełną obsługę prawną w tym tą na salach Sądowych.

o          Posiadamy własny pakiet socjalny, bezzwrotne wsparcie finansowe (w tym becikowe 500 zł)

o          Opiekę medyczną dla Członków związku oraz ich bliskich, na preferencyjnych warunkach (korzystniejszych niż te oferowane w Banku, np. jeden z trzech pakietów – pakiet komfort 28,50 zł).

o          Pracodawca jest zobowiązany do informowania nas o wszelkich zmianach dotyczących indywidualnych spraw (z zakresu prawa pracy) – naszych Członków. Posiadanie takiej informacji pozwala na zbudowanie odpowiedniej strategii i przygotowanie się do merytorycznej dyskusji i skutecznej obrony praw pracownika – naszego Członka.

o          Uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami Banku daje nam możliwość negocjowania najważniejszych regulacji w firmie w tym ukierunkowanych na dane obszary czy stanowiska pracy.

o          Na każde zaproszenie nas do Oddziału/Centrali, jesteśmy gotowi przyjechać. Organizujemy spotkania z naszymi Członkami poza Firmą, co gwarantuje dyskrecję i miłą koleżeńską atmosferę, która sprzyja czasem  bardzo trudnym rozmowom.

Pozdrawiamy,

Zarząd Konfederacji Pracy

Biuro Zarządu OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy”
ul. Józefińska 18, 30-529 Kraków
Tel.  12 295-93-73
12 295-92-81
12 295-93-28

Fax. 12 295-92-37

Filia Biura Zarządu OMPBiU Nr 06-005  OPZZ „Konfederacja Pracy” w Katowicach ul. Chorzowska 1, 40-121  Katowice,  pok.16 tel./fax 32 358-61-71

Filia Biura Zarządu OMPBiU Nr 06-005  OPZZ „Konfederacja Pracy” w Krakowie ul. Prof. M. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, pok. 3.09 tel. 666-865-560

Przewodnicząca Zarządu:
Izabella Bilińska-Trzopek
Tel. 603 135 580
Izabella.bilinska-trzopek@pekao.com.pl

Członek Zarządu:                                            Członek Zarządu:                    Członek Zarządu:
Ewa Adamczyk – Bielska                                 Monika Miniur                             Lubomir Kusz
Tel. 666-306-570                                              Tel. 603-135-590                         Tel. 666-865-560
Ewa.Adamczyk-Bielska@pekao.com.pl           monika.miniur@gmail.com        Lubomir.Kusz@alior.pl

Monika Miniur wiceprzewodniczącą Rady OPZZ Województwa Małopolskiego

Na naszym związkowym polu, odnotowujemy sukcesy. Nasi młodzi Koleżanki i Koledzy mocno angażują się w działalność na rzecz pracowników. Niezmiernie jesteśmy dumni i z tym większą przyjemnością i satysfakcją informujemy, że nasza Koleżanka Monika Miniur – Członkini Zarządu OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy”, została z dniem 17 kwietnia br. powołana do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady OPZZ Województwa Małopolskiego.
Monice gratulujemy i życzymy sukcesów ?

Jakie zmiany czekają Pekao ?

Tego na ten moment nikt nie wie… Czytamy różne doniesienia prasowe i wypowiedzi nowego Wiceprezesa Banku Pekao SA – Pana Michała Krupińskiego, który informuje, że nie trwają żadne rozmowy dotyczące połączenia z Alior Bankiem SA ani rozmowy w sprawie przejęcia Raiffeisen-a i że nie dojdzie do żadnych istotnych przejęć w Pekao.

Już niejeden Prezes w niejednym Banku zapewniał i uspokajał, a rzeczy działy się niezależnie od zapewnień. Musimy stać twardo na ziemi i zawsze być o krok przed różnymi zdarzeniami. Musimy przewidywać działania po to aby nie być zaskakiwanymi. To nie jest łatwe – budowanie strategii z mocnym nastawieniem w przyszłość. Tego oczekują od nas Pracownicy i my zgodnie z oczekiwaniami pracujemy.

„Konfederacja Pracy” posiada wiedzę i doświadczenie w trudnych negocjacjach – wypracowaliśmy i uzgodniliśmy najkorzystniejsze odszkodowania w instytucjach Finansowy na rynku Polskim! Działając u różnych pracodawców mamy możliwość poznawania różnych mechanizmów związanych z różnego rodzaju przekształceniami. To ogromny kapitał.

Chcąc zabezpieczyć pracowników Banku Pekao SA z wyprzedzeniem jeszcze w kwietniu br. Zarząd OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy” wystąpił do Prezesa PZU z inicjatywą trójstronnych rozmów i podpisania porozumienia zawierającego gwarancje pracownicze w zakresie stabilności zatrudnienia, ochrony wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą.

Dziwi nas fakt, że niektóre organizacje związkowe (które działają jedynie w Banku Pekao SA) zniweczyły naszą pracę, której jedynym celem było zabezpieczenie pracowników na wypadek nadchodzących zmian – co udało nam się w Alior Banku SA. Trudno jest nam zrozumieć koncentrowanie się na drobnych i na ten moment nie tak istotnych sprawach. To smutne a zarazem mocno dopingujące nas do jeszcze lepszej pracy.

Dzisiaj WSZYSTKIE Organizacje Związkowe winny razem stać na straży przestrzegania prawa pracy, utrzymania standardów naszego zatrudnienia i bezpieczeństwa wykonywanych w codziennej pracy obowiązków.

Z takim przesłaniem pójdziemy do naszych Kolegów wnioskując o działanie wspólne dla dobra wszystkich zatrudnionych w Banku Pekao SA pracowników.

Na ten czas oczekujemy na spotkanie z nowym Prezesem. Chcemy poznać strategię jaką przewiduje nowy Zarząd dla Banku Pekao SA i tym samym dla pracowników.

ZUZP w Alior Banku

Cały czas pracujemy, choć warunki pracy dla strony społecznej nie są sprzyjające. Zmiany Zarządu Banku pociągają za sobą również zmiany na stanowiskach menedżerskich wyższego szczebla. Tym samym, przy stole negocjacyjnym zmieniają się osoby, które reprezentowały pracodawcę.

Na przedbiegach, co dopiero otwartych rozmów nad zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy odeszli przedstawiciele Banku, z którymi do tej pory prowadziliśmy negocjacje.

Czekamy na nowe otwarcie i rozmowy, które mamy nadzieję pozwolą na budowanie dobrych, godnych naśladowania standardów pracy.

To jest naszym celem. Pragniemy, aby pracownicy odczuwali satysfakcję, pracując na rzecz Alior Banku. Aby firma ta była faktycznie Bankiem pierwszego wyboru zarówno dla Pracowników jak też Klientów.

Liczymy na Wasze wsparcie w tym zakresie :)

Pozdrawiamy,

Konfederaci

ZFŚS w Alior Banku

Negocjacje nt Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostały zakończone w dniu 5 lipca. Od tej pory czekaliśmy z komunikacją na oficjalny komunikat Pracodawcy, co nastąpiło w dniu wczorajszym.

Teraz już możemy ogłosić – Konfederacja Pracy jako Reprezentatywna, najliczniejsza Organizacja w Alior Banku  – OSIĄGNĘLIŚMY OGROMNY SUKCES !!!

W zasadzie osiągnęliśmy wszystkie Wasze i Nasze postulaty.

Przede wszystkim Bank – po raz pierwszy w swojej historii – dokonał PEŁNEGO USTAWOWEGO ODPISU w wysokości 37,5% !!!

Jak wiecie zabiegaliśmy o to od początku, rozmowy kilkukrotnie wisiały na tzw. włosku, wzywaliśmy do Banku PIP, prowadziliśmy twarde i ostre negocjacje. To, co przez prawie 10 lat było niemożliwe – już w pierwszym roku gdy pojawił się konkretny, rzeczowy, kompetentny partner społeczny, czyli związki zawodowe –
w tym Konfederacja Pracy – stało się faktem.

W oczywisty sposób przełoży się to na pakiet świadczeń jakie staną się dla Was dostępne.

A jakie to świadczenia? O tym w Lipcowym Biuletynie 😉

Pozdrawiamy,

Konfederacja Pracy

Kiedy urlop wychowawczy zmniejszy urlop wypoczynkowy?

Kodeks pracy wskazuje nieobecności w pracy, które – jeśli trwają co najmniej miesiąc – obniżają pracownikowi proporcjonalnie wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok. Z tym, że obniżają go tylko
w roku powrotu
 z tych nieobecności. Nieobecności, które powodują taki skutek, to:

 • urlop bezpłatny,
 • urlop wychowawczy,
 • okres odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
 • okres tymczasowego aresztowania,
 • okres odbywania kary pozbawienia wolności,
 • nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.

Przy czym jest pewna odrębna zasada, która dotyczy tylko jednej z wymienionych nieobecności – urlopu wychowawczego. Jeśli bowiem pracownik rozpoczyna i kończy urlop wychowawczy w tym samym roku kalendarzowym, nie zmniejszamy mu proporcjonalnie urlopu wypoczynkowego za ten rok. Jeśli więc np. pracownik rozpoczyna urlop bezpłatny 1 lutego a kończy 30 kwietnia, ma roczny wymiar urlopu niższy o 3/12, jeśli jednak tyle samo czasu był na urlopie wychowawczym – nie będzie zmniejszenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Natomiast w przypadku wszystkich wskazanych wyżej nieobecności, jeśli pracownik przebywa na nich przez cały rok kalendarzowy, wcale nie nabywa urlopu wypoczynkowego za taki rok. Jeżeli jednak przerwie choć na chwilę tę nieobecność – przysługuje mu urlop w wymiarze proporcjonalnym za taki rok. I to nawet wtedy, gdy przerwa była tak naprawdę wypełniona inną nieobecnością (nieobniżającą wymiaru urlopu) – tak jak w tym przypadku, gdy pracownik w przerwie przebywał na zwolnieniu lekarskim.