Home » co dla Was zrobiliśmy » Alior Bank SA

Alior Bank SA

Rok 2019 – co za nami? Podsumowanie w telegraficznym skrócie.

Chcielibyśmy w skrócie przypomnieć co z punktu widzenia działania Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” oraz wpływu tego działania na pracowników Alior Banku wydarzyło się w 2019 r.

Styczeń

Rozpoczęcie prac nad ZFŚS. Konfederacja Pracy składa na ręce Pracodawcy propozycje budżetu na rok 2019. Stanowisko swoje przekazuje także do konsultacji innych ZZ, aby projekt miał jak największe poparcie i uwzględniał szeroki konsensus partnerów społecznych.

Luty

Trwa finalizacja prac nad ZUZP. Strona związkowa osiąga założone przez siebie cele finansowe i niefinansowe jakie przedstawiła Pracodawcy. Wobec powyższego Konfederacja Pracy podejmuje decyzje by podpisać tak wynegocjowany dokument. Decyzja ta jest zdecydowanie poparta przez naszych członków, co badamy w ankiecie przeprowadzonej pod koniec lutego.

Marzec

Odbywają się robocze spotkania nt. ZFŚS oraz zasad funkcjonowania Sekcji Sportowych. ZZ Konfederacja Pracy jako jedyny związek jest na wszystkich tych spotkaniach, aktywnie tworząc zapisy Regulaminu ZFŚS oraz Regulaminu Sekcji Sportowych.

W Konfederacji Pracy odbywa się Zebranie Walne, na którym wybierany jest Przewodniczący i Zarząd na kolejną pięcioletnią kadencję.

Kwiecień

Po długich rozmowach i negocjacjach powstaje ostateczny kształt budżetu ZFŚS, zasad przyznawania środków oraz ich wysokość w zależności od progu. Konfederacja Pracy uzyskując wszystkie cele jakich oczekiwali nasi członkowie decyduje się podpisać tak wypracowany budżet, tym bardziej, że po wielu latach udaje się wreszcie zapisać w budżecie jako stałą pozycję Świadczenia Świąteczne, o co Konfederacja Pracy od lat zabiegała. Niektóre ZZ są przeciwne budżetowi, krytykując nas i wyrażając głęboki sprzeciw wobec niektórych pozycji.

Konfederacja Pracy mając na uwadze, że:

– budżet dotyczy około 8 tysięcy pracowników,

– bez budżetu blokowane są niektóre świadczenia,

– pracownicy oczekują od nas sprawności i odpowiedzialności decyduje się złożyć podpis. Co ciekawe, po tym fakcie pozostałe ZZ także „sznureczkiem” podpisują się pod dokumentem … dziwne?? Nie, standardowe. Protest był dla protestu.

Także w kwietniu Konfederacja Pracy ostatecznie i oficjalnie podpisała ZUZP wraz z ZZ Jedność.

Maj – Czerwiec

Miesiące te poświęcamy na spotkania w pracodawcą w zakresie dalszego procesowania ZUZP. Konfederacja Pracy zabiega także o przygotowanie odpowiednich zapisów do systemów premiowych. Przedstawiciele Konfederacji Pracy odbywają serie spotkań w kraju z pracownikami sieci oddziałów.

Na spotkaniach z pracodawcą przedstawiane są strategie i planowane zmiany związane w sektorze IT.

Lipiec

Dnia 2 lipca Konfederacja Pracy występuje do Prezesa z prośbą o rozpoczęcie rozmów nt. podwyżek oraz prosi o dane niezbędne do prowadzenia merytorycznej dyskusji.

Konfederacja Pracy uczestniczy także w prezentacjach materiałów oraz zasad wyboru firmy do PPK Konfederacja Pracy uczestniczy w spotkaniu z Prezesem, gdzie informuje, że będzie chciała prowadzić rozmowy nt. powszechnych podwyżek

Sierpień

Pracodawca wobec impasu w zakresie ZUZP podważył wszystkim związkom liczebność członków oraz reprezentatywność. Oznacza to, że każdy ZZ musi na drodze sądowej udowodnić, że posiada tylu członków ilu deklaruje. W takim przypadku niemożliwe jest też stwierdzenie że jakikolwiek związek jest reprezentatywny co blokuje w zasadzie rozmowy z Pracodawcą na jakikolwiek temat. Oczywiście zablokowany jest także ZUZP.

Tak więc blokada przez 4 organizacje wynegocjowanego dokumentu staje się faktem i pracownicy pozostają z niczym.

Wrzesień

Alior Bank, Bankiem nr 1 na Polskim rynku. Taka komunikacja we wrześniu pojawiła się obok wielu afer, które rozbrzmiewały na przestrzeni kilku poprzednich kwartałów. Prowadziliśmy rozmowy w sprawie podwyżek, Prezes odbył kilka spotkań, na których przedstawiono dane statystyczne. Pokazano jak wiele osób otrzymało podwyżki!!! Po czym okazało się, że są jak „Yeti” – niby są, ale nikt ich nie widział

Październik

Konfederacja Pracy złożyła propozycje zwiększenia Świadczenia Świątecznego w stosunku do środków jakie były zabudżetowane w kwietniu 2019r. Nasz wniosek został poparty przez 2 inne organizacje związkowe.

Listopad

Następuje podpisanie porozumienia dotyczącego zwiększenia kwot Świadczenia Świątecznego.  Odbywa się też kolejne spotkanie z P. Prezesem. Konfederacja Pracy w dalszym ciągu oczekuje danych dot. wynagrodzeń, aby móc rozmawiać o realnych podwyżkach. Informujemy prezesa, że naszym zdaniem dialog między stronami w Firmie pozostawia wiele do życzenia

Grudzień

Konfederacja Pracy występuje do Pracodawcy z oficjalną prośbą o rozpoczęcie prac nad budżetem ZFŚS na rok 2020.

Konfederacja Pracy uruchamia swoją Grupę na Kompasie. Od tej pory każdy pracownik może do nas oficjalnie napisać za zgodą i wiedzą pracodawcy. Bez żadnych obaw. Można nas też skrytykować, wyrazić każdą opinie, zasugerować tematy do interwencji, pokazać kierunki, w których powinniśmy podążać w następnych miesiącach.

Mamy nadzieję, że nasze starania mają zdecydowanie pozytywny wydźwięk i tak je odbieracie. Że plusy zdecydowanie przeważają nad tym, co się nie udało. Że coś dla nas wszystkich dobrego zrobiliśmy. Zapraszamy do komunikacji z nami, do pisania, także te osoby które może chciałyby się zaangażować. Napiszcie! Oferujemy możliwość wpływu na nasza rzeczywistość, wpływu na to co będzie, rozmowy negocjacyjne z Pracodawcą, jeśli ktoś chciałby się w tej roli sprawdzić – jesteśmy otwarci.